„Синя енергия“: Електричество от вълни, приливи и отливи

НОВА ЕВРОПА
Слушай

Морските вълни са приятна гледка, oсобено през лятото. Но енергията им помага за климатичната неутралност на ЕС до 2050 г.

Европейската комисия разработи стратегия за енергия от ВЕИ в морето. С нея ще се увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници в морето от 12 GW през 2020 г. до над 60 GW до 2030 г. и 300 GW до 2050 г.

Вятър, слънчева енергия, вълни, приливи и отливи и използването на водорасли като биогорива - „синята енергия“ на моретата и океаните има огромен потенциал.

Европейците са си поставили задача да я използват по най-добрия начин.

Още от НОВА ЕВРОПА

Вижте различните останалите видеа от тази категория