"Европа в думи": Кохезия

НОВА ЕВРОПА
Слушай

Във физиката кохезията е свойството на големи и малки частици да се обединяват. Слепват се и остават заедно.

Към това се стреми и Европа. Да се заличи разликата между големи и малки. Затова се отделят пари за помощ на по-бедните региони.

Европейският съюз иска да се живее еднакво добре навсякъде. На всеки 6 години Европа си поставя задачи как да се „сближат“ като стандарт на живот и икономика по-бедните страни с по-богатите.

Новите цели са повече технологии, по-добри транспортни връзки между държави и региони, повече идеи за опазване на природата, по-добро здравеопазване и социални грижи – независимо дали живеете в малко село или в голям град.

Кохезионните фондове са шанс за всяка добра идея, която може да промени мястото, на което живеете.

С тях се строят пътища, пречиствателни станции, железопътни линии, вятърни паркове и какво ли още не.

Още от НОВА ЕВРОПА

Вижте различните останалите видеа от тази категория